Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

İş Tanımı
 

·  Çek senet girişlerinin ve kontrollerinin yapılması, kayıtlara alınması ve takip edilmesi,
·  Hesap mutabakatlarının ve kapanışlarının yapılması,
·  Müşteri risk ve finansal analizlerin yapılması ve değerlendirilmesi,
·  Müşteri hesaplarının mutabakatı ve tahsilat işlemleri,
·  Satıcılarla mutabakat ve ödemelerin yapılması,
·  Kasa, banka, döviz, çek ve senetlerin muhasebe işlerinin kaydı,
·  Ödeme ve tahsilat raporlarının hazırlaması,
·  Banka işlemlerinin takibi,
·  Bankalar ve Finansal kuruluşlarla olan ilişkilerin düzenli olarak yürütülmesi,
·  Finans toplantıları için gerekli olan kasa, banka alacak ve borçların dokümanlarının hazırlanması,
·  Aylık gider raporlarının çıkarılması, yatay ve dikey analizi,
·  Yıllar ve aylar bazlı mali tablo karşılaştırmalarının yapılması,
·  Şirketin mali durum ve performansının yakından izlenmesi, tahsilat ve ödemeler dengesini gözeterek nakit akış projeksiyonlarının hazırlanması ve raporlanması,
·  Şirketin finansal, mali yapısını anlatan raporların hazırlanması,
·  Finansal riski en aza indirmek için yöntemler araştırılması,
·  Finans sektöründeki yasal değişikliklerin takip edilmesi,
·  Müşterilerin mali tahlil ve istihbarat işlemlerinin yapılması.

 
Nitelik ve Beceriler
 

1.     Üniversitelerin 4 yıllık İşletme, iktisat, maliye ve benzeri bölümlerinden mezun,
2.     Finans ve genel muhasebe konusunda en az 5 yıl deneyimli,
3.     Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış yönetimi ile ilgili raporlamaları yapabilen,
4.     Vergi hukuku, ticaret kanunu, borçlar kanunu, dış ticaret mevzuatı ile genel muhasebe mevzuat ve uygulamalarına hakim, güncel değişiklikleri düzenli takip eden,
5.     Kredi kullanım operasyonlarının yönetimi, takibi ve raporlanması alanlarında deneyimli, 
6.     Banka ve diğer finansal kuruluşlar ile ilişkilerin takibi ve yeni limitlerin oluşturulması ve güncelleme süreçlerinin takibi alanında deneyimli,
7.     Denetim, rapor hazırlama ve yorumlama yetkinlikleri güçlü,
8.     Finansal tablolar, ödeme planları/ödemeler dengesi, her türlü muhasebe ve finans rapor türlerini yapabilecek,
9.  Analitik düşünce yapısına sahip, planlama, analiz, raporlama becerileri gelişmiş, sonuç odaklı, araştırmacı, yeniliğe ve gelişime açık,
10.  MS Office (Word, Excel) programlarını iyi derecede kullanabilen,
11.  Dikkatli, düzenli, çabuk kavrayan, uyumlu ve takipçi,

 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Finansman Sorumlusu 5  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Lisans
En Fazla Öğrenim Seviyesi :

Türkiye İş Kurumu © 2022