Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir.
Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki engelli işçi ilanlarına başvurularda alt puan barajı aranmamakla birlikte, başvuracak kişilerin EKPSS’ye girmiş olmaları gereklidir. EKPSS’ye tabi engelli işçi ilanlarına başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçecektir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
5) EKPSS’ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai aday listeleri sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.
6) ) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

ENGELLİ PERSONEL GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2- 18 yaşını tamamlamış olmak

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5- Engellilik raporu en az %40 olmak,
6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
7- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (5) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

AÇIKLAMALAR
1) İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümünden mezun olmaları gerekmektedir.

2) İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda yer alan BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER başlığı altında yer alan belgelerin asıl veya onaylı fotokopileri ve Tuzla Belediye Başkanlığının web sitesinde (www.tuzla.bel.tr) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep ve Bilgi Formu ile Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tuzla.bel.tr adresinde ilan edilen tarihler arasında, Tuzla Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu caddesi No: 17 Tuzla/İSTANBUL adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Posta yolu ile zamanında ulaşmayan başvurularda kurumumuz sorumlu değildir

3) İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrakları incelenecek ve sözlü sınava katılıp katılamayacaklar evrak teslimi sonucuna göre belirlenecektir. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran, okul bölümü Elektrik Mühendisliği olmayan adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4) Sözlü sınav; Tuzla Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu caddesi No: 17 Tuzla/İSTANBUL) adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar kesin aday listesi ile birlikte web sitemizde (www.tuzla.bel.tr) duyurulacaktır.

5) Tuzla Belediye Başkanlığında görev alacak engelli işçi 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçinin deneme süresi 2 aydır. Deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

6) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan ve sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.
7) Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden öz güvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Adaylar arasında sözlü sınav puanları eşit olması halinde sıra ile, diploma puanı en yüksek adaya, diploma puanlarıda eşitse mezuniyet tarihi en eski olan adaya öncelik verilecektir mezuniyet tarihlerinin de aynı olması halinde kura çekilecektir.

8) Sözlü sınavda engeli sebebi ile refakatçiye ihtiyaç duyan adaylar bu durumu başvuru esnasında belirtmek zorundadır. Herhangi bir bildirim yapmayan aday için sınavda refakatçi kabul edilmeyecektir.

9) Aday Listelerinin belirlenmesi ve işe yerleştirmede Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup; belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Tuzla Belediye Başkanlığı web sayfasında (tuzla.bel.tr) ilan edilecektir.

10)  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

11) İşe yerleştirilen adaylar hakkında 07.04.2021 tarih 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında arşiv araştırması yapılacak olup işe yerleştirme sonrasında arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan adayın iş akdi deneme süresi tamamlanmış dahi olsa derhal fesih edilecektir.

ENGELLİ PERSONEL ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

1) Engellilik raporu en az %40 olmak

2) Erkek adayların Askerlik İle İlişiği olmamak

3) Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak
4) 18 yaşını tamamlamış olmak,

5) İlanda belirtilen mesleği ifa etmesine engel bir sağlık rahatsızlığı olmamak,

6) İstanbul İli Anadolu yakası ilçelerinden birinde ikamet ediyor olmak.

7) Başvuran adaylar Tuzla Belediye Başkanlığı’nın diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 

İŞKUR NİHAİ LİSTEDE YER ALIP, TALEPLERİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

(Evrak teslim tarihleri nihai liste ilan edildikten sonra www.tuzla.bel.tr adresinden ilan edilecektir.)

Nihai Listedeki Tüm Adaylardan;

1- Öğrenim belgesi (Noter tastikli örneği veya aslı idarece görülerek onaylanan)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

5- İş Talep ve Bilgi Formu ile Başvuru Formu (www.tuzla.bel.tr adresinde yayınlanacak )

6- Engelli Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastaneden alınmış hastane veya noter onaylı veya aslı idarece görülerek onaylanan engelli sağlık kurulu raporu (En az %40 engelli rapor oranı olmalıdır)

7- EKPSS Sonuç Belgesi

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Elektrik Mühendisi  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Elektrik Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Lisans
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Mühendisliği Lisans
Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Lisans
Türkiye İş Kurumu © 2022