Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

1. Adayların Nevşehir Merkez ilçede ikamet ediyor olması

2.Adayların başvuru tarihi itibari ile18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olması 

3.İstihdam edilecek işin ve işyerinin mahiyeti gereği adaylarda hayvan fobisi olmaması 

4.En az B sınıfı sürücü belgesi olması

5.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 12. maddesinin 3.fıkrası gereği işe alınacak işçiler sadece noter kurasıyla belirlenecektir.

6.Noter kurası 16.02.2022 tarihi saat 11.00'de Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacaktır.

7.COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle kuranın yapılacağı salona,kura işleminde görevli personel haricinde herhangi bir aday alınmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk  soylu yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine,Kamu, Özel  Kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.18 yaşını tamamlamış olmak

3.Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar , milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

4.Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak

5.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

7.Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

8.Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak

9.Alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız fes edilecektir

10.Adaylar vardiyalı çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır.Vardiyalı ve dış mekanda çalışmaya engel bir durumun olmaması

11.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular iptal edilecektir.

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Beden İşçisi (Genel)  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Türkiye İş Kurumu © 2022