Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

TURHAL ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

          Kurumumuzun resepsiyon bölümünde çalıştırılmak üzere 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında 2 (iki)  resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı) alınacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Eski hükümlü statüsü dışındaki işgücü taleplerine başvuru yapabilmek için; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. Eski hükümlü statüsünde yayımlanan işgücü taleplerine başvuru yapabilmek için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlar kapsamında olmak
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 7. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 8.  Kamu, Kurum ve kuruluşları kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
 9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 11. Yapılacak güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

 B- BAŞVURUDA İSTENECEK ÖZEL ŞARTLAR

 1. Turhal ilçesinde ikamet ediyor olmak. (İkametgah belgesi )
 2. Lise mezunu olmak. (öğrenim belgesi)
 3. En az 1 yıllık resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı) deneyimine sahibi olmak ve bunu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. (Hizmet Dökümü)
 4. İlk yardım belgesine sahip olmak. (Belge)
 5. Hijyen belgesine sahip olmak. (Belge)
 6. Adli sicil kaydı olmamak. (Adliyeden ıslak imzalı olmalı)
 7. Kamu, Kurum ve kuruluşları kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

NOT: Başvuruda istenen belgelerin onaylı fotokopileri  veya  e devlet üzerinden alınmış çıktıları (adli sicil kaydı hariç) 07.12.2021 tarihinde  saat: 17:00’ye kadar  Turhal Öğretmenevi  ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir

C- ÇALIŞMA KOŞULLARI

 1. Aylık asgari ücret verilecektir.
 2. Personelin çalışma saatleri idaremizce vardiya esasına göre belirlenmektedir.

 

D-BAŞVURU VE KURA ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI

 1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden 29.11.2021 ila 03.12.2021 tarihine kadar online olarak yapılacaktır.
 2. Adaylar, evraklarını  07.12.2021 tarihinde  saat: 17:00’ye kadar  Turhal Öğretmenevi  ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir. Zamanında evraklarını teslim etmeyen adaylar elenmiş sayılacaktır.
 3. 08.12.2021 tarihinde evraklar incelenip kuraya girmeye hak kazanan adayların isimleri Turhal Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan turhalogretmeneviveaso.meb.k12.tr adresinde yayınlanacaktır.
 4. 09.12.2021 saat: 14:00’te Turhal Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Toplantı Salonunda kura çekimi yapılacaktır.
 5. Kurada 2 asıl 2 tane de yedek belirlenecektir.
 6. Sonuçlar Turhal Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan  turhalogretmeneviveaso.meb.k12.tr adresinde yayınlanacaktır.
 7. Kurada çıkan 2 asıl aday 13.12.2021 tarihinde göreve başlayacaktır. Asıl adaylar 13.12.2021 tarihinde göreve başlamadığı takdirde sırasıyla yedekler çağırılacaktır.

 

E-GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler kurada çıkıp işe alınsalar da işe alımı iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

F- İŞÇİ ALIM TAKVİMİ

29.11.2021-03.12.2021- İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU

07.12.2021- EVRAKLARIN TESLİMİ

08.12.2021- KURAYA GİRMEYE  HAK KAZANANLARIN İLANI

09.12.2021 SAAT:14:00- KURA ÇEKİMİ

13.12.2021-İŞE BAŞLAMA

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 1  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Türkiye İş Kurumu © 2022