Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki ilanlara, durumu talep şartlarına uyan ve ilanın yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul edilir.
4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
5) KPSS’ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli olarak başvuranların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai aday listeleri sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince ilgili KPSS puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak,
6) Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
7) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel sağlık durumu bulunmamak,
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
şartları aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puana sahip olmak,
3) Usta Gemici veya güverte sınıfı daha üst bir yeterlilikte en az 3 (üç) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu belgelemek (çalışılan iş yerinden bu görevin yapıldığına dair alınan antetli ve onaylı belge vs.), 
4) Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak,
5) Öncelik hakkına sahip olan adaylar için; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmanın yanı sıra özel ve genelde belirtilen tüm şartları taşıyor olmak,
6) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,
şartları aranır.

ÇALIŞMA YERLERİ

İSTANBUL-ANTALYA-KOCAELİ-BALIKESİR-İZMİR-MUĞLA İLLERİN BİRİNDE ÇALIŞRIRILACAKTIR.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden, en yakın İşkur hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
2) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
3) KPSS (P93) puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS (P93) puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört katı aday ile öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı aday İŞKUR tarafından belirlenerek Bakanlığımıza bildirilecektir.
4) İlan edilen listelerle birlikte adaylardan istenilecek genel ve özel şartlara ilişkin belgeler şahsen veya posta yoluyla “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No.5 Emek, Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri istenilecek ve teslim edilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
6) İlan edilen başvuru şartlarını taşımayan adaylar sözlü sınava çağırılmayacaktır.

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü/Uygulamalı sınav, İstanbul’ da yapılacak olup sınav tarihi ve yerine ilişkin duyuru Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinden yapılacak ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME

1) Sözlü sınavda adaylar, Mesleki Alan (40 puan), Genel Kültür (20 puan), Bakanlık Teşkilatı/Bakanlık Görev ve Yetki Alanı (20 puan), Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) konularından olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden sözlü sınava alınacaktır.
2) Mesleki alan (40 puan) ile ilgili değerlendirme, sözlü soru haricinde adayların mesleki bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak seyir tecrübesine yönelik yapılacak uygulamalı sınav ile belirlenecektir.
3) Sözlü sınav puanı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak değerlendirme sonucunda 100 tam puan üzerinden değerlendirilmek üzere her bir üyenin vereceği puanların aritmetik ortalamasının alınmasıyla belirlenecektir.
4) Adaylar sözlü sınava gelirken geçerli kimlik belgelerinden birini [T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)] yanlarında bulunduracaklardır. Belirtilen kimlik belgeleri dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek olup kimlik belgeleri bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
5) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav tarihinde değişiklik olması halinde Bakanlığımızın (www.uab.gov.tr) internet sitesinde duyuru yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

     BAŞARI SIRALAMASI
 
1) Adayların başarı puanı, KPSS P93 puanının %40’ının, sözlü sınav puanının %60’ının alınmasıyla belirlenecek olup, en yüksek başarı puanından başlanmak üzere yapılacak sıralama ile de başarı sıralaması belirlenecektir.
2) Adayların başarı puanının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
3) Başarı sıralamasına göre açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıya kadar yedek aday belirlenecek olup Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

    1) Asıl adaylar, haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip göreve başlatılacaklardır.
    2) Alınacak işçi personelin deneme süresi 60 (altmış) gün olup, İş Kanunu’nun 15’inci maddesine istinaden belirtilen sürenin uzatılması mümkün bulunmaktadır.
3) İşe başlayacak adaylar Kurumun öngördüğü yerde çalışmayı kabul etmiş sayılır.
4) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.
5) Belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

AÇIK İŞ SAYISINA İLİŞKİN İL VE BİRİM DAĞILIMI

İstanbul-2 kişi (İstanbul Liman Başkanlığı)

Antalya-1 kişi (Antalya Liman Başkanlığı)

Kocaeli-1 kişi (Kocaeli Liman Başkanlığı)

Balıkesir-1 kişi (Marmara Adası Liman Başkanlığı)

İzmir-1 kişi (İzmir Liman Başkanlığı)

Muğla-1 kişi (Göcek Liman Başkanlığı)

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Usta Gemici 3  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Önlisans
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Önlisans

Türkiye İş Kurumu © 2021