Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

 1. Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde Sürekli İşçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacaktır.
 2. Noter kurası sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar arasından mülakat sonucu başarılı olanlar ‘4857 sayılı İş Kanunu’ hükümleri çerçevesinde ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesi 2. Fıkrası (ğ) bendi gereğince sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
 3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 29.07.2021-02.08.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
 4. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Adayın birden fazla başvuru yaptığı tespit edilirse tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 6. İstihdam edilecek işçiler için mülakat yapılacak olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylar noter kurası sonucu belirlenecektir. İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısının) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda 09/08/2021 tarihinde gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir. Pandemi COVİD-19 nedeniyle mülakata başvuru sahipleri tarafından katılım sağlanmayacaktır. Ayrıca; kura tarihinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurumumuz internet sitesi www.dosim.gov.tr adresinde ilan edilecektir.  
 7. Kura sonucu belirlenen listedeki adayların belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar Merkez Müdürlüğümüz, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne (Hobyar Mahallesi, Şeyhülislam Hayri Efendi Cd. No:2, 34112 Fatih/İstanbul ) şahsen teslim edecekler. Süresinde teslim edilmeyen belgeler kabul edilmeyecektir. Ancak hastalık, doğum veya askerlik mazereti nedeniyle belgelerini teslim edemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu,  hastalık raporu veya askerlik durum belgesini ibraz etmeleri kaydıyla) yakınları aracılığıyla belgelerini teslim edebileceklerdir.
 8. Noter kurası sonucu belirlenen asıl listedeki adayların belgeleri idarece incelenecek ve şartları taşımadığı belirlenen adayların yerine yedek listeden ilgili bölüme başvuranların içinden sıra esası ile eksik giderilecektir. Mülakata katılacak kesin aday listesi internet yoluyla ilan edilecektir.
 9. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura sonuçları, mülakata katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Merkez Müdürlüğümüz www.dosim.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 10. Mülakat sonuçlarının açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş gün içerisinde Mülakat Komisyonuna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır).
 11. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama işlemi yapılsa dahi iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 12. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine var ise yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
 13. Hâlihazırda, Merkez Müdürlüğümüz sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaatları alınmayacaktır. Noter kurası sonucu mülakata girmeye hak kazansa dahi işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.
 14. Temizlik Hizmetleri için asgari ücret, Bakım ve Onarım Hizmetleri için ise asgari ücretin en fazla %10 artırımlı hali ücret olarak ödenebilecektir.
 15. Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

 1. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, 29.07.2021 tarihinde İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.
 2. İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilir. (posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;
  1. Türk Vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)
  4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 3. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 4. İlanın yayınlandığı tarih itibariyle İstanbul İlinde ikamet ettiğini belgelendirmek,
 5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır. 

   

KURA İŞLEMLERİ, TARİHİ VE YERİ

 • Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.dosim.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Kesin aday listesi, mülakat tarihi ve yerleri Kurumumuz internet sitesi www.dosim.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat yerine geçecektir.
 • Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

MÜLAKAT ÖNCESİ İSTENECEK BELGELER

Mülakata katılmaya hak kazananlar kesin listesi aşağıdaki belgelerin istenmesi ve incelenmesi sonucunda oluşturulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybedecektir.

 • Başvuru formu.
 • Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge sureti (E-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri kabul edilecektir)
 • 4.5 x 6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf (Biri Başvuru Formunda olacaktır.).
 • İstanbul ilinde mukim olduğunu gösterir İkametgâh belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır).
 • Adli sicil-arşiv kaydı belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır).
 • Başvurulan pozisyonun deneyim şartını taşıdığını gösterir SGK hizmet belgesi, özel ya da kamu kurumlarında çalıştıklarına dair deneyimlerini gösterir yazı.

MÜLAKAT

Mülakatta adaylar; genel olarak “Temsil”, “Genel Kültür”, “Kavrama”, “Muhakeme ve Konuşma Yetenekleri”, “Tutum ve Davranışlar” yönünden ve ayrıca başvurulan pozisyon için ayrıca belirlenen konulardaki bilgileri ve deneyimleri yönünden mülakat komisyonunca değerlendirilir. 

 1. Mülakatta adaylara, komisyon üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması mülakat puanını teşkil eder. Mülakatta başarılı sayılmak için ortalama puanın en az 70 olması şarttır.
 2. En yüksek puandan başlamak suretiyle sıralama yapılır. Puan sıralamasına göre yeteri kadar yedek belirlenebilir. Başarılı olanlara durum yazılı olarak bildirilir.

İLAN ŞARTLARI

Bakım ve Onarım Hizmetleri Görevlisi(Makine) için

 • 2 yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarının Makine bölümünden mezun olmak,
 • En az 3 ay tecrübesi bulunmak,
 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Makine Bakımcı   3
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Meslek Yüksek Okulu Önlisans Makine Bakım Onarım Önlisans
Meslek Yüksek Okulu Önlisans Makine Önlisans
Türkiye İş Kurumu © 2021