Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,                                                                                              

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,                                                                         5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

  6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak, 

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,  

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,

10. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

11. İstihdam, Kura usulü sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır.

12. Adayların evrak kontrolleri noter huzurunda çekilecek kura öncesi yapılacaktır. Evrak kontrolleri sonucunda şartları tutmadığı anlaşılan adaylar kura çekimine katılmayacaklardır.

13. Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler İzmir Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesi https://izmirobm.ogm.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

14- İnsansız hava aracı (İHA) Pilotu; ormanlık alanlarında havadan görüntü ve video çekimi yaparak madenler ve özel orman ağaçlandırmaları için izin verilen sahalarda aşım yapılıp yapılmadığı, silvikültürel çalışmalarındaki eksikliklerin belirlenmesinde, orman içi dinlenme ve mesire yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması hususlarında,

15- Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğutma Sistemleri; Orman Fidanlıklarımızda bulunan soğuk hava depolarındaki tohumların saklanması amacıyla ağaçlandırma ve silvikültürel sahalarında ihtiyaç duyulan fidan üretimlerinde.

16- Telsiz ve Haberleşme;  orman yangınları ile mücadelede hizmetlerinde yangın gözetleme kulelerinde yangın ihbarları ve yangınların söndürülmesi hizmetlerinde.

17- Bilgisayar İşletmenliği; orman bilgi sistemleri veri akışının yapılmasında.

   ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI (İzmir Orman İşletme Müdürlüğü – Bergama Orman İşletme Müdürlüğü – Kınık Şefliği)

1. Lise mezunu olmuş olmak.

2. Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

3. “İnsansız hava aracı (İHA) pilotu” sertifikasına sahip olmak.

4. “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğutma Sistemleri” sertifikasına sahip olmak.

5. “Telsizle Haberleşme” sertifikasına sahip olmak.

6. “İlk Yardım Eğitimi” sertifikasına sahip olmak.

7. “Yangın Eğitimi” sertifikasına sahip olmak.

8. “Bilgisayar İşletmenliği” sertifikasına sahip olmak.

9. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

NOT: İşin süresi 5 ay 29 gündür.

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Orman İşçisi  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Türkiye İş Kurumu © 2021