Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

 1. 2527 sayılı Türk soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,
 3. İlan tarihi itibariyle askerlik ile ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak,
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 6. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
 1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 2. Affa uğramış olsa bile, Devlerin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığı karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmak, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
 3. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve özel hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
 1. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
 2. İlan tarihi itibariyle başvuru yapılmak istenilen kadronun bulunduğu ilde ikamet ediyor olmak,
 3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5. Maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine, tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
 4. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir,
 5. İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, sınav ve iş başı sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,
 6. Başvurunun son günü itibariyle ilanda belirlenen öğrenim durumundan mezun olmak,
 7. Başvurunun son günü itibariyle başvuru yapılan unvanın gerektirdiği genel ve özel şartlara haiz olmak gerekmektedir,
 8. İşe başladıktan sonra iki yıl içerisinde sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmeleri kurum tarafından fesih edilebilir,
 9. Personel, ihtiyaç halinde ilanı veren kurumun diğer birimlerinde de görevlendirilebilir.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. İlan tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak,
 2. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecektir),
 3. Sağlık durumu yönünden;

Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “Temizlik Görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

 1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04.03.2021 – 08.03.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
 2. Her bir aday İŞKUR’un internet sitesinden yayımlanan listedeki sadece bir işyeri (il) için başvuru yapacaklardır. Birden fazla işyeri (il) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

KURA İŞLEMLERİ VE ESASLAR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, kura çekimi için gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17.03.2021 tarihinde saat 11:00 ‘da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik olması halinde bakanlığımız internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4(dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.cte.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

Adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVİD-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan noter çekimine katılamayacaklardır. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı olarak yayımlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirileceği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından kura usulü ile belirlenen listeler İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listeler sözlü sınavın yapılacağı yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına gönderilecek olup Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca sözlü sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri istenecektir. Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilen belgeler ile belgelerin teslim yeri, tarihi ve diğer hususlar sözlü sınavı yapacak yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonlarının bağlı olduğu Cumhuriyet Başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar sözlü sınav hakkından feragat etmiş sayılacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Belirtilen süre içerisinde evrak teslimi yapmayan adayların yerine, yedek aday listesinde belirtilen sıralamaya göre adaylar çağırılacaktır.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Kura çekimi sonrası belirlenen asil adaylar başvurmuş oldukları unvan için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edeceklerdir. Adaylardan istenilecek belgeler;

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi
 2. Beyan formu (Beyan formunun bilgisayar ortamında doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.) (Beyan formuna sözlü sınavı yapacak yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonlarının bağlı olduğu Cumhuriyet Başsavcılığı resmi internet sitelerinden ulaşılabilir.)
 3. Diplomanın onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi
 4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formun iki adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir.) (Beyan formuna sözlü sınavı yapacak yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonlarının bağlı olduğu Cumhuriyet Başsavcılığı resmi internet sitelerinden ulaşılabilir.)
 5. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin Maddesinde belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge.
 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Temizlik Görevlisi  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi :

Türkiye İş Kurumu © 2021