Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

        I. GENEL ŞARTLAR

 1. 2527 Sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
 4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 5. Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 6. Askerlik ile ilgili ilişiği bulunmamak (Fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak)
 7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 8. Deneme süresi en fazla 60 gün olup bu süre içerisinde başarısız olunması durumunda iş akdi feshedilecektir.
 9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvurusu ilan ve sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.

 

       II. ÖZEL ŞARTLAR

 1. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak,
 2.  B ve G sınıfı Sürücü Belgesi ve  Psikoteknik belgesine sahip olmak,
 3.  Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
 4. Bayat ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek,
 5. En az  2 (iki) yıllık Milli Eğitim Bakanlığı onaylı; Greyder Operatörlüğü, Ekskavatör (Kazıma, yükleme ve tasfiye), Dozer ve Beko Loder (Kazıma ve yükleme) iş makineleri operatörlük belgelerine de sahip olmak,
 6. Asgari ücretle çalışacak 1 daimi işçi (personel) için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartları uygun olan başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (dört) katı kadar asıl aday (asıl adaylar arasından şartlar sağlanmadığı durumda yedek adaylar) sözlü sınava çağrılacaktır
 7. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 8. Adayların görevlerini devamlı yapmasına engel olacak sağlık probleminin bulunmaması gereklidir.
 9. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla meslek kadrolarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
 10. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uygun başvuru adaylar, belediyemiz www.bayat.bel.tr internet sitesinde yayınlacak olup, aranan özellikleri taşıdıklarına dair istenen başvuru evraklarını elden, kargo, elektronik ortam veya posta yoluyla teslim edebileceklerdir. Şartları yerine getirilmiş olanlar Noter kurasına tabi olacaktır.
 11. Yukarıdaki açıklanan meslek için ilan tarihinden sonra alınan meslekle ilgili belgeler geçersiz sayılacaktır.

 

       III. BAŞVURU ŞEKLİ

        Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR):

       - www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden,

       - esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak,

       - Alo 170 hattı üzerinden yapılacaktır.

 

       IV. KURA İŞLEMLERİ

 1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 14.01.2021 tarihinde Perşembe günü saat 11.00 de Bayat Belediyesi hizmet binasında noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından istenen başvuru evrakları uygun olanlar arasından kurayla açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar belediyemizin internet sitesinde www.bayat.bel.tr ilan edilecektir.
 2. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Belediyemiz www.bayat.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca başarı puanı en uygun yüksek adaydan başlamak suretiyle, açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresinde işten ayrılanların yerine, yedek listesinin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

 

      V. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMİ

    Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri belediyemizin www.bayat.bel.tr internet sitesinden daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

 

     VI. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

 1. Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklar sınav komisyonu tarafından incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri belediyemiz www.bayat.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
 3. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; belediyemiz www.bayat.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

    VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

    Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

VIII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

    Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

    Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.

    Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

 

IX. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

    Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

NOT

1- Ülkemizde de görülmekte olan CORONAVİRÜS- COVID-19  salgını  nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla  başvuru şartlarını taşıyan adaylar ;  İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden  başvurularını yapacaktır.

2- İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerimizden başvuru alınmayacaktır.

 

 

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Greyder Operatörü  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Türkiye İş Kurumu © 2021