Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ” İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

  1. En az ilköğretim mezunu olmak,
  2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
  3. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  4. Adaylardan açık ve kapalı alanda görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair kişi beyanı alınacaktır. Adayların atama işlemi sırasında istenilecek belgelerin tesliminde bu beyanlarını tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamaları gerekmektedir. Adaylar beyanlarını kanıtlayamamaları ve sağlık kurulu raporunu süresi içerisinde sunmamaları halinde tüm haklarından feragat etmiş sayılacak olup sırasıyla yedek adaylar arasından atama yapılacaktır.

KURA VE SINAV BİLGİLERİ

Sınava Çağrı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura usulü ile belirlenerek sınava katılacak adayların isimleri Gebze Teknik Üniversitesi web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Kura ve Sözlü Sınav Tarihi Yeri

Kura, 16/06/2020 Salı günü saat 14:00’de “Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi”nde, Sözlü Sınav ise 24/06/2020 Çarşamba günü saat 10:00’da “Rektörlük Binası”nda yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

25/06/2020 Perşembe günü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat yerine geçecektir.

AÇIKLAMALAR

1.  Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

2.  Başvuru listesinin İŞKUR tarafından Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip sınava alınacak aday listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve ilan şartlarına uyan adayların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş kadronun dört (4) katı asıl ve dört (4) katı yedek aday olmak üzere noter huzurunda kura ile belirlenecek olup aday listeleri Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir.

3.  Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla bahsi geçen kura çekimi, başvuru yapanların katılımına kapalı olacaktır.

4.  Kura çekimi süreci, 16 Haziran 2020 Salı günü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sitesinde yayımlanacak olan https://www.youtube.com linkinden canlı olarak izlenebilecektir.

5. Yapılacak evrak incelemesi neticesinde (İŞKUR) başvuru tarihleri içerisinde ilan şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura usulü ile belirlenerek sınava katılacak adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecek olup ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

7. Sözlü sınavda tüm adaylar yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde daha üst öğrenimi olana, öğrenimlerinin de eşitliği halinde mezuniyet tarihi önce olana, mezuniyetlerinin de eşitliği halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

8. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

9.  Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç (3) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yazılı olarak verebilecektir. İtiraz iki (2) iş günü içinde sonuçlandırılacak olup sıralamada herhangi bir değişiklik olması halinde Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında ilan edilecek olup ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

10. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

11. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

12. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır. Bu maddede belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde adaylar haklarından feragat etmiş sayılacak olup sırasıyla yedek adaylar arasından atama yapılacaktır.

13. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazananlardan; doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü “Personel Daire Başkanlığı”na başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç otuz (30) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

14.  Adaylar eş zamanlı yayımlanan ilanlarımızdan sadece bir meslek koluna başvuruda bulunabilir. Birden fazla iş koluna başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

15.  Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasından (https://www.gtu.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.

16.  Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

17.  Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazanan personellerin görev yerleri Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından belirlenecektir. 

 

 

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Temizlik Görevlisi  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi :

Türkiye İş Kurumu © 2021