Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

GENEL ŞARTLAR

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

5. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (Ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış olmak,

7. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak

8. Adaylar ilan edilen sürekli işçi kadrolarından sadece bir tanesine başvurabilirler.

9. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için; Meslek Liselerinin sıhhi tesisat, sıhhi tesisat - ısıtma, sıhhi tesisat ve kalorifer, sıhhi tesisat (ısıtma - doğalgaz iç tesisatçılığı), sıhhi tesisat - kalorifercilik - ısıtma, tesisat teknolojisi (ısıtma ve tesisat), tesisat teknolojisi (ısıtma ve doğalgaz), tesisat teknolojisi (ısıtma sıhhi tesisat), tesisat teknolojisi (ısıtma ve sıhhi tesisat), tesisat teknolojisi (ısıtma - doğalgaz iç tesisatçılığı), tesisat teknolojisi (ısıtma - doğalgaz şebeke tesisatçılığı), tesisat teknolojisi (ısıtma - doğalgaz yakıcı cihazları bakım ve onarımı), tesisat teknolojisi ve iklimlendirme (yapı tesisat sistemleri), tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, ısıtma - havalandırma, ısıtma ve doğalgaz iç tesisat, ısıtma ve gaz yakıcı cihazları, ısıtma ve sıhhi tesisat, klima sistemleri, soğutma ve iklimlendirme bölümlerinden, Ön Lisans ; iklimlendirme ve soğutma teknolojisi, iklimlendirme - soğutma, soğutma ve havalandırma, iklimlendirme ve soğutma teknolojileri, iklimlendirme teknolojisi, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisat teknolojisi, doğalgaz ve ısıtma, doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi programlarından, Lisans ; enerji sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi VEYA en az ortaöğretim (lise veya dengi okul) mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı meslek koluna ait alanda sertifika VEYA meslek koluna ait alanda Ustalık/Kalfalık belgesi VEYA MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından verilen meslek koluna ait alandaki belgelere sahip olmak,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),

5. En az 2 yıl ısıtma ve soğutma görevlisi olarak çalıştığını önceki işyerinden alınan belge ve SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,

6. Doğalgaz kalorifer ateşçi sertifikasına sahip olmak,

7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Üniversitemizce sonlandırılabilecektir,

8. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin 28/03/2020 tarihi Cumartesi günü saat 09:30 Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu’nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda https://www.erbakan.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

2. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları https://www.erbakan.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

3.  Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Kura sonucunda ASIL aday olarak ilan edilenler aşağıda belirtilen belgeleri (aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde) Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Yaka Mah. Yeni Meram Cad. Kasım Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Kat:1) ŞAHSEN 03/04/2020 tarihine kadar teslim edeceklerdir. Yapılacak belge kontrolü işlemlerinde; şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacak olup, yerlerine yedek aday listesinde yer alan adaylar sırayla dahil edilebilecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4. Konya il sınırları içerisinde ikamet ettiğini belgeleyen Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı meslek koluna ait alanda sertifika VEYA meslek koluna ait alanda Ustalık/Kalfalık belgesi VEYA MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından verilen meslek koluna ait alandaki belge,

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7. Sağlık Raporu (Aile Hekiminden Alınabilir.)

8. En az 2 yıl ısıtma ve soğutma görevlisi olarak çalıştığını önceki işyerinden aldığı belge ve SGK Hizmet Dökümü,

9. Doğalgaz kalorifer ateşçi sertifikası aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) (Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı) 2  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi :

Türkiye İş Kurumu © 2021