Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

Akdeniz Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Sürekli İşçi alınacaktır.

* İşe alınacak kişiler ihtiyaç kapsamında ilçelerde de görevlendirilebilecektir*

 


KURA İŞLEMLERİ

  1. Mesleklere başvuru sayısı alınacak işçi sayısının 4 (dört) katından fazla olan ilanlar için İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 25.11.2019 tarihinde Üniversitemiz Turizm Fakültesi Konferans Salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

 

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Adaylar, Genel Kültür, Genel Yetenek ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin 28.11.2019 tarihinde Rektörlük Binası 5. Kat Toplantı Salonunda sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sınav Kurulunca açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

İŞE BAŞLAMA

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanlar (işe başlamış olsa dahi şartları taşımayanların işi sonlandırılır) yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar;29.11.2019 tarihi mesai sonuna kadar  http://personel.akdeniz.edu.tr/ internet sitesinden ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılan sözlü sınavda asil olarak belirlenenlerin, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasına müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

BELGE TESLİMİ

Sözlü Sınav sonucunda  asil listede yer alan adaylar 02.12.2019-03.12.2019 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Rektörlük Binası İşçi Şube Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

  1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
  3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
  4. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
  5. Diploma fotokopisi
  6. sgk hizmet dökümü (e- devlet üzerinden alınabilir)

 

 

Detaylı Bilgi İçin:

Tel            : 0242 2274400 / 01 / 02 / 03 / 04

Dahili        : 2811 veya 2603

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Temizlik Görevlisi  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi :

Türkiye İş Kurumu © 2020