Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.trtr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki ilanlara, durumu talep şartlarına uyan ve ilanın yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul edilir.
4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
5) KPSS’ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli olarak başvuranların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği (gıda ve süt dalları), Kimya Mühendisliği, Kimyager, Veteriner Hekimlik, Diyetisyenlik, Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık Yüksekokul) bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
 2. Geçerliliği devam eden KPSS’den, P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

 

C) İSTENEN BELGELER

 1. Kimlik belgesi aslı ve fotokopisi
 2. Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
 3. Adli sicil kaydı

 

D) DİĞER HUSUSLAR

 1. Ücret, asgari ücretin %50 fazlası olacaktır.
 2. İşe başlatılmada 2 ay deneme süresi uygulatılacaktır.
 3. Mesai saatleri, yemekhanenin işleyişine göre idare tarafından belirlenecektir.
 4. İdare, personel alımının herhangi bir aşamasında gerekli gördüğü durumlarda alım sürecini iptal edebilir.

 

E) İŞİN TANIMI

 1. Öğretmenevi mutfağındaki yemek üretiminin her aşamasında (mal kabulü, yemek üretimi, sevkiyatı, dağıtım ve sonrası hizmetler) hazır bulunup, gerekli kontrolleri yapmak.
 2. Personelin yemek üretiminin her aşamasında, sağlık ve hijyen kurallarına uymasını sağlamak.
 3. Gelen malların sağlıklı şekilde saklanmasını, zamanında tüketilmesini sağlamak, düzenli denetimlerde bulunmak.
 4. Aylık yemek menülerini kalori hesabı uygunluğuna göre hazırlamak
 5. Yemek hizmeti verilen okullardaki görevlileri denetleyerek; ihtiyaç durumunda bu görevlilere bilgilendirme yapmak.
 6. Yiyecek İçecek Müdürlüğü Mesleği ile ilgili olarak idarenin vereceği diğer görevleri (eğitim, denetim vs) yerine getirmek.

 

NOT: İşe başlatılmadan sonraki süreçte istihdam edilen kişiye; söz konusu meslekle ilgili birtakım eğitimler (hijyen eğitimi, İSG eğitimi vs.) aldırılabilir ve bu eğitimler sonucunda sahip olunan yeterliliğe göre, çalışan diğer personellere eğitim verdirilebilir.

 

F) BAŞVURU SONRASI SÜREÇLER

 1. İŞKUR tarafından Sındırgı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne gönderilecek olan asil ve yedek adayların listeleri, Sındırgı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün, www.sindirgiogretmenevi.com.tr internet sayfasından takip edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 2. İŞKUR tarafından Sındırgı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne gönderilecek listelere giren ve sözlü sınava (mülakat) girmeye hak kazanan adaylar 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında, istenen belgeleri Sındırgı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir. Bu tarihler arasında belgelerini teslim etmeyen başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca posta, kargo veya kuryeyle yapılacak belge teslimatı dikkate alınmayacaktır.
 3. Belgesi kabul edilen adaylar, 21 Ekim 2019 tarihinde, 14:00- 15:30 saatleri arasında Sındırgı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonunda sözlü sınava (mülakat) katılacaklardır.
 4. Sözlü sınav, adayların istihdam edileceği meslek ve görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
 5. Sınav kurulunca 1 adet asil ve 2 adet yedek aday belirlenecek; işe başlamayanlar yada deneme süresi içerisinde işten ayrılan asil aday yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılacaktır.
 6. Sözlü sınava itirazlar birinci elden yazılı olarak yapılacaktır. Posta, kargo vs. ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

G) BAŞVURU SONRASI İŞ TAKVİMİ

15-16 Ekim 2019 www.sindirgiogretmenevi.com.tr internet sayfasında asil ve yedek adayların listelerinin yayınlanması

16-18 Ekim 2019 listeye giren adayların belge teslimi

21 Ekim 2019 sözlü sınav (mülakat)

22 Ekim 2019 sözlü sınav (mülakat) sonuçları ve sınav kurulu tarafından belirlenen 1 adet asil, 2 adet yedek adayların açıklanması

23-25 Ekim 2019 sözlü sınava itiraz süreci

28 Ekim 2019 kesin sonuçların www.sindirgiogretmenevi.com.tr internet sayfasında açıklanması.

 

 

 

 

 

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Yiyecek İçecek Müdürü  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Lisans
En Fazla Öğrenim Seviyesi :

Türkiye İş Kurumu © 2020