Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

İş Tanımı
 

MUHASEBE YÖNETİCİSİ

Görevin Amacı:

PERYÖN politika ve hedefleri doğrultusunda Derneğin muhasebe, finansman ve idari işler gibi işlemlerini mali müşavir ve genel sekreter ile koordineli olarak takip edip sonuçlandırmak.

Ana Sorumluluklar:

 • Görevi ile ilgili konularda, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde şirketi temsil etmek, kamu ilişkilerini sürdürmek.
 • Bilançolar, kâr ve zarar tabloları, gelir tahminleri, bütçeler ve nakit akışı tabloları dahil olmak üzere, periyodik olarak talep edilen tüm mali raporları oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak
 • Finansal durumu analiz etmek ve raporlamak,
 • Vergilerin zamanında ve doğru bir şekilde ödenmesini sağlamak,
 •  
 • Banka hesapları ile ilgili mutabakat yapmak.
 • Muhasebe ile ilgili evrakları ilgili yazılıma girişini yapmak.
 • Müşteri, satıcı ve diğer cari hesapların düzgün ve doğru tutulmasını sağlamak, mutabakat yazıları gönderip karşı tarafın teyidini almak.
 • Satıcıların ürün/hizmet karşılığı ödemelerini gerçekleştirmek; fatura sürecini yürütmek ve sonlandırmak.
 • Nakit akışı raporunun oluşması için günlük olarak verileri girmek.
 • Çalışan özlük işlemlerini yürütmek ve özlük dosyalarını güncel tutmak ve muhafaza etmek.
 • Belgelerin ve bilgilerin korunması, dosyalanması, kopyalanması ve saklanması ilgili işlemleri yapmak.
 • Mevzuat, kanun ve yönetmelik takibi yapmak
 • Şirket bilgileri gizliliğini korumak.
 
Nitelik ve Beceriler
 
 • Muhasebe ve kurumsal finans ilkeleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak,
 • Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Güvenilir olmak,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlamak,
 • İş teslim tarihlerine uymak,
 • MS Office programlarına hakimiyet,
 • Analitik yönü kuvvetli olmak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.

Muhasebe ve personel özlük işlerinde 3-5 yıllık tecrübe.
Muhasebe ve İdari işler ile alakalı yasal şartlar konusunda 3-5 yıl tecrübe.
MS Office ve Muhasebe programları kullanım konusunda tecrübeli.

Başvurular ozlem.helvaci@peryon.org.tr adresine cv yoluyla  değerlendirilecektir. Ayrıca işe alımda öncelikle İŞKUR un işbaşı eğitim programı kapsamında 3 aylık yapılarak daha sonrasında işe alım söz konusu olacaktır.

 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Muhasebe Yetkilisi 3  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Doktora

Türkiye İş Kurumu © 2020