Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvuru yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

İŞ KANUNUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA  ALINACAK OLAN  TMY PERSONELDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 • Türk vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’ üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl daha veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 • 657 DMK’nın 53’ üncü maddesi hükümleri saklı kalmak  kaydıyla  görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Yaptırılacak Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla durumlarını belgelendirmek. (TMY Belgelerinin İşkur Sisteminde renkli olarak taranmış şekilde bulunması gerekmektedir. Eksik veya hatalı Belgesi olan adayların ise İş ve Meslek Danışmanına başvurarak sistemden düzeltmesi gerekmektedir.)
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürelerinin her aşamasında reddedilecektir.
 • Diğer hususlarda ilgili mevzuat yönetmelik  hükümlerine göre hareket edilir.
 • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak (son bir yıl içerisinde söz konusu adreste ikamet ediyor iken; askerlik, öğrenim, tedavi, vb. makul sebeplerle ayrı adreste geçen süre dikkate alınmaz)
 • Temizlik kolunda görevlendirme yapılacağından, (engel durumu engel oranı) işe uygun olanların başvurusu değerlendirilecektir.
 • Maaş ve Özlük hakları; kurumuzda Temizlik kolunda çalışan işçiler ile aynı şartlarda olacaktır.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16.Maddesinde “Kamu Kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denilmektedir. Sözlü sınav sonucunda başarılı olmak. 

Belge Teslim Tarihi – Yeri ve İstenen Evraklar  :

 • Evrakları tam ve eksiksiz teslim edenler arasından, noter kurası ile belirlenecektir. Evrak teslimi yapmayan adaylar kuraya dahil edilmeyeceklerdir.
 • İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adaylar istenen belgeleri 03/04/2019-05/04/2019 tarihleri arasında saat 17.00’ a kadar İzmir Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü Vilayet Blokları F Blok K: 4 Konak/ İZMİR adresine bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE MALÜL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLAR İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 • Öğrenim Seviyesi : İköğretim - Lisans
 • Diploma Aslı veya Fotokopisi (Diplomanın aslı başvuruda mutlak getirilmelidir.)
 • Terörle Mücadele Sonucu yaralanma sonucu ile ilgili komutanlık yazısı ve hastane raporu.
 • Nüfus Cüzdan (Fotokopisi)

 

 • Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyeceklerdir.
 • Kura sonucu oluşan asil ve yedek listeler İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün internet sitesi www.izmir.pol.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
  Başvuru yapan adayların başvuru sürecini ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün internet adresinden(www.izmir.pol.tr ) takip etmeleri önem arz etmektedir.

Kura Tarihi ve Yeri :

Kura Yeri                                                                             Kura Tarihi                   Kura Saati

Valilik Mavi Salonda                                                             08/04/2019                   14:00-15:00  

Vilayet Blokları K: 2 Konak/ İZMİR

 

Mülakat Tarihi ve Yeri :                                 

Mülakat Yeri                                                                       Mülakat Tarihi              Mülakat Saati       

İzmir Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü           11/04/2019                    14:00-15:00

Kat:4 Konak / İZMİR

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Beden İşçisi (Temizlik)  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Lisans

Türkiye İş Kurumu © 2020