Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

İş Tanımı
 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, askerlik görevini yerine getirmiş olmak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümlerinin herhangi birinden lisans düzeyinde mezun olmak, sınav başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde İngilizce dilinden YDS'den 70 ve üzeri puan almış olmak, tercihen İngilizce dışında ikinci yabancı dil bilgisine sahip olmak, Bölgesel gelişme politikaları, bölgesel ekonomik analizler ve sektörel analizler konusunda bilgi sahibi olmak, Devlet destekleri konusunda bilgi sahibi olmak, Isparta'da ikamet eden ya da edebilecek olmak, yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan erkek personel alımı yapılacaktır.

KPSS puanı zorunlu değildir!

İş Tanımı: Isparta Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Ekonomik Araştırmalar ve Proje biriminde görev alacak personel; URGE projelerinde faaliyet gösterecek, Oda bünyesinde gerçekleştirilecek olan projelerin yazım, hazırlık ve yönetiminde görev alacak, Oda bünyesinde gerçekleştirilen toplantı, organizasyon gibi faaliyetlerde görev alacak, Genel Sekreterlikçe verilen diğer görevleri yerine getirecek, raporlama faaliyetlerini yerine getirecektir.

Başvuru Esnasında Sunulması Gereken Evraklar: Başvuru sahibine ait güncel ve fotoğraflı özgeçmiş (CV), kimlik fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, en son mezun olunan okula ait diploma ya da Okul tarafından onaylanmış geçici mezuniyet belgesi, YDS sınav sonuç belgesi, Online başvuru kabul edilmeyecektir.

Yazılı Sınav: Adaylar öncelikle Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecek yazılı sınava alınacaktır. Sınav Genel Yetenek, Genel Kültür ve İngilizce olmak üzere üç aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınavın ardından sözlü sınav gerçekleştirilecektir. Sözlü Sınava kabul edilen adaylara genel sekreterlik tarafından telefon ile sözlü bildirim yapılacaktır. Sözlü sınavda adayların analitik düşünme yeteneği, genel kültür, yabancı dil bilgisi ve iş ile ilgili diğer genel nitelikleri karşılayıp karşılamadığına dikkat edilecektir.

Başvuru ve işlemler esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavlarda başarılı olsalar dahi atamaları yapılmayacak, iptal edilecektir. Adaylar sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında bir adet fotoğraf ve kimliklerini (kimlik belgesi, ehliyet) yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Adaylar başvurularını bireysel olarak Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Hizmet Binası'na yapabilir. başvuru işlemleri sonrasında adaylar telefon ile sözlü olarak yazılı sınava davet edileceklerdir. Alınacak kişi İŞKUR İşbaşı eğitim programı kapsamında çalışmaya başlayacaktır.

Başvuru Tarihi 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 17:30'a kadardır. Bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği, dosyalar üzerinde yapacağı incelemenin ardından, yazılı sınav için yeterliliği olan adayları yazılı sınava telefon ile sözlğ olarak davet edecektir. 

Yazılı Sınav Tarihi: 06 Temmuz 2020 Pazartesi Saat: 10:00

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Proje Danışmanı  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler,Sosyal Bilimler Fakülteleri Farketmez Lisans
Türkiye İş Kurumu © 2020